Geirrød

Geirrød er en mektig jotun som nevnes i mange kilder.

Jotnen Geirrød blir nevnt i et skaldedikt fra 900-tallet, og han blir også nevnt av Snorre Sturluson og av den danske historikeren Saxo Grammaticus. Ifølge Snorre blir Loke fanget av Geirrød. Jotnen tvinger Loke til å ordne det slik at Tor drar til Geirrød uten hammeren, hanskene og styrkebeltet sitt. Men på veien får Tor låne en magisk stav, hansker og styrkebelte av en jotunkvinne som heter Grid. Med disse hjelpemidlene klarer Tor å beseire jotnen.

Navnet Geirrød brukes også om et menneske, en konge, i eddadiktet Grimnesmål.

Kilder og videre lesning: NGH§44