Alver

Valkyrjene velger ut og frakter døde krigere til Valhall.

Hva var en alv for norrøne mennesker? En alfr på norrønt viser til et menneskeliknende vesen. Alvene overlapper med en annen gruppe: dvergene. Blant dem finner vi nemlig en som heter Gandalv (norrønt Gandalfr,’trolldomsalv’). Snorre Sturluson forteller i Gylvaginning at det finnes mørke og lyse alver.

Kilder og videre lesning: NGH§9