Alver

Hva var en alv for norrøne mennesker? En alfr på norrønt viser til et menneskeliknende vesen. Alvene overlapper med en annen gruppe: dvergene. Blant dem finner vi nemlig en som heter Gandalv (norrønt Gandalfr,’trolldomsalv’). Snorre Sturluson forteller i Gylvaginning at det finnes mørke og lyse alver.

Kilder og videre lesning: NGH§9