Valkyrjer

Mulig valkyrjefigur fra vikingtiden. © 2018 Gilwellian, lisens:
CC BY-SA 4.0.

Valkyrjene velger ut og frakter døde krigere til Valhall.

Valkyrjer er mytiske kvinnelige krigere som velger blant de døde på slagmarken hvem de fører til Odins bolig Valhall. Valkyrjene knyttes helst til Odin. Frøya mottar også en del av de døde krigerne, men det er usikkert om valkyrjene er involvert i transporten. I likhet med nornene råder altså valkyrjene over skjebnen. Det norrøne substantivet valkyrja kommer av val (de døde på slagmarken) + kyrja (en som velger), altså: en som velger blant de døde på slagmarken. Kyrja har samme opphavet som engelsk choose (velge) = norrønt kjósa (velge).

Kilder og videre lesning: NGH§30, ODEE:valkyrie

Om bildet: Se video på dansk fra TV2Fyn!