Norner

Nornene er kvinnelige vesener som styrer skjebnen til guder og mennesker. Dette fremstilles ofte som om nornene vever folks skjebne. I eddadiktet Voluspå nevnes det tre norner som bodde under verdenstreet Yggdrasil ved Urds brønn. De het Urd, Verdande og Skuld. Snorre Sturluson skriver i Gylvvaginning at det finnes flere norner enn de tre, og både gode og onde norner: Når et barn blir født, kommer nemlig norner til stedet og avgjør livsløpet til den nyfødte.

Kilder og videre lesning: NGH§28

Arthur Rackham (1867–1939)