Hermod

En av Odins sønner kalles Hermod, og han er i hovedsak kjent som sendebud for gudene. Aller mest kjent er han fra myten om Balders død, der han rir til Hel i håp om å få hentet Balder tilbake til de levendes verden.

Kilder og videre lesning: NGH§24