Heimdall

Heimdall med Gjallarhorn, av Emil Doepler (ca. 1905)

Heimdall er sønn av ni jotunkvinner og stamfar til menneskene. Han holder vakt for gudene ved regnbuebroen Bivrost.

Heimdall ble født av ni jotunkvinner på kanten av verden. Ifølge et eddadikt som heter Rigstula er han stamfar til menneskene i de tre samfunnsklassene: treller, bønder og herskere. Snorre Sturluson mente at Odin var faren til Heimdall.

Heimdalls bosted heter Himmelbergene, og han fungerer som vokter for gudene. Han passer på regnbuebroen Bivrost og har et horn som heter Gjallarhorn. Det skal han blåse i når jotnene kommer, og lyden kan høres i hele verden. Heimdall har ekstremt god hørsel og godt syn. Hesten hans heter Gulltopp.

Fødselen til Heimdall og en del informasjon om denne guden er gåtefull. Han beskrives som veldig hellig, men vi vet ikke om han noen gang ble dyrket. Det finnes ikke stedsnavn som med sikkerhet kan knyttes til guden, slik det gjør med for eksempel Odin og Frøy.