Tor

Tor er gudenes fremste kriger, og han beskytter guder og mennesker mot jotnene. Når det lynte og tordnet, trodde folk at Tor reiste over himmelen med to bukker som trekkdyr.

Tor er sønn av Odin og Jord. Han er gift med Siv og har to barn med henne: sønnen Mode og datteren Trud. En annen sønn, Magne, har han med en jotunkvinne som heter Jarnsaksa.

Trudvang heter Tors bosted, og av alle eiendelene sine er han mest kjent for hammeren Mjølne. Den bruker han i strid med jotnene, for hammeren treffer alltid målet og kommer tilbake etterpå. Han eier også magiske hansker og et belte som gir ham ekstra styrke. Tor sørger for at både guder og mennesker er beskyttet mot jotnene. Når ragnarok kommer, blir han drept av Midgardsormen.

Tor er knyttet til lyn og torden. Han har en vogn som trekkes av to bukker, og bukkene kan slaktes og spises. Dersom benene samles og legges i bukkeskinnene, blir bukkene levende igjen. Når Tor reiser i kjerren sin, høres torden. Selve ordet torden kommer av Tor+dønn, der dønn betyr «sterk, hul lyd med kraftig gjenlyd, drønn».

Navnet Tor inngår i mange stedsnavn i hele Norden, og derfor har han antakelig vært dyrket i hele området. Også sagalitteraturen forteller om dyrkelse av denne guden.

Les mer i Store norske leksikon.
Andre kilder: NGH§13, Bokmålsordboka:torden

Tor fisker Midgardsormen. Færøysk frimerke fra 2004.