Balder

Balder er sønn av Odin og Frigg. Han er vakker og klok. Han blir drept av den blinde guden Hod, men skal leve i verden etter ragnarok.

Balder er sønn av Odin og Frigg. Han er gift med Nanna og har sønnen Forsete. Han bor i Breidablikk og beskrives som vakker og lys, og han tillegges klokskap og rettferdighetssans.

Selv om Balder er en gud mange har hørt om, fortelles det ikke så veldig mye om ham i norrøne tekster. I den viktigste myten krever Balders mor, Frigg, at alle ting gir løfter om at de ikke skal skade sønnen. Men det fantes en plante hun ikke hadde fått løfte fra: mistelteinen. Gudene samler seg til feiring og skyter på Balder uten at han tar skade av det. Men den tvilsomme Loke kjenner til dette med mistelteinen, og han lurer den blinde guden Hod til å skyte på Balder med den. Balder dør og havner i dødsriket. Frigg gjør et forsøk på bringe ham tilbake, men Loke forhindrer at det skjer.

Mange har ment at myten om Balder er påvirket av kristendommens forestillinger om Jesu’ død, også fordi Balder ifølge noen kilder skal komme tilbake etter ragnarok. Påvirkningen fra kristendommen kan ha skjedd både i og etter vikingtiden. Det er lite som tyder på at Balder har blitt dyrket, og navnet hans er ikke bevart i gamle stedsnavn, slik tilfellet er med mange andre guder.

Les mer i Store norske leksikon.
Andre kilder: NGH§14


Jacques Reich (1852–1923)