Frigg

Frigg er gift med Odin, og hun er moren til Balder.

Frigg er datter av Fjorgyn, og bostedet hennes heter Fensaler. I den norrøne mytologien er hun best kjent som Odins ektefelle, og fra myten der hun lar alle ting, unntatt planten misteltein, avgi løfte om ikke å skade Balder, sønnen hennes. Både fra stedsnavn og tekstkilder ser det ut til at hun har vært dyrket også i andre germanskspråklige områder, som Tyskland og England. Det er sannsynlig at denne gudinnen har ekstert veldig lenge og i utgangspunktet var en fruktbarhetsgudinne.

Kilder og videre lesning: NGH§25, SNL:Frigg