Guder: æser og vaner

Æser og vaner var to ulike gudeætter. De kriget i fortiden, men sluttet fred og utvekslet gisler med hverandre.

Gudeverdenen hadde to ætter, æser og vaner, og det fortelles at en gang i fortiden brøt det ut krig mellom disse to ættene. Krigen endte i forlik og med utveksling av gisler mellom partene. Det ser ut til å være fred mellom disse ættene i de fleste mytene vi kjenner til. Det norrøne substantivet áss (moderne norsk ås) kan brukes i entall om en gud som for eksempel Odin, Tor eller Balder; i flertall er formen på dette substantivet æser (norrønt æsir).

De vanene vi kjenner til er Frøy, Frøya og faren deres Njord, og de er kommet til Åsgård fra Vaneheim. På norrønt kalles disse gudene vanr i entall, og vanir i flertall. Vanegudene er ofte knyttet til naturkreftene. Legg merke til at de tre vanene som bor i Åsgård også kan kalles æser. De er så å si fullstendig integrert i æsenes flokk. Det er mulig at disse to gudeættene kommer fra ulike religiøse tradisjoner som smeltet sammen i det som ble den norrøne mytologien.

Kilder: NGH§9, SNL:vane