Høne

Høne er involvert i skapelsen av mennesket og blir nevnt som Odins følgesvenn i norrøne tekster.

Høne er en gud som sammen med Odin og Lodur står for skapelsen av mennesket i eddadiktet Voluspå. Ellers er Høne nevnt om Odins følgesvenn i noen tekster. Han og den kloke Mime blir sendt som gissel til vanegudene etter at krigen mellom æser og vaner ble avsluttet. Hva navnet til guden kommer fra (norrønt Hǿnir), om det har sammenheng med fuglen ‘høne’, er usikkert. Det er kanskje påfallende at Snorre Sturluson skriver om Høne at han kunne kalles den langfotede eller ‘gruskongen’ (norrønt aurkonungr).

Kilder: NGH§22

Islandsk manuskript fra
1700-tallet (Høne til høyre)