Frøy


Guden Frøy ble dyrket i store deler av Norden. Frøy var en gud for fruktbarhet, vekst, velstand og lykke.

Frøy er sønn av Njord og tilhører den slekten av guder som kalles vaner. Han ble hodestups forelsket i jotunkvinnen Gerd da han satte seg i Odins sete Lidskjalv og fikk øye på henne. Tjeneren hans, Skirne, tvang Gerd til å møte guden ved hjelp av trusler og forbannelser.

Frøy bor i Alvheim. Han eier en hanngris, en galt, som heter Gyllenbuste, og han bruker galten som trekkdyr. Den kan reise både på land, hav og i luften. Han hadde en gang et sverd som kunne hugge av seg selv, men det forsvant etter at tjeneren Skirne fikk det med seg på frierferd til Gerd. Frøy eier også skipet Skidbladne som er laget av dverger, og kan bli så lite at det kan bæres i lommen.

Frøy var en gud for fruktbarhet, vekst, velstand og lykke. Stedsnavn viser at Frøy ble dyrket over store deler av Norden, særlig i Sverige. Guden ble regnet som forfar til den svenske kongeætten ynglingeætten.

Det finnes en lesverdig islendingesaga som forteller om Frøy-dyrking: Sagaen om Ravnkjell Frøysgode (se oversettelse av Bjarne Fidjestøl).

Les mer i Store norske leksikon.
Andre kilder: NGH§16

Frøy sitter i Odins sete, av Frederic Lawrence (1903)
OBS. Noen lenker kan bare åpnes fra norske ip-adresser.